درخواست ارسال مجدد كد كاربري
درخواست ارسال مجدد كد كاربري Home Help

اگر براي ورود به سيستم فروش از راه دور بدليل فراموش كردن رمز عبور با مشكل روبرو هستيد اين فرم را براساس اطلاعاتي كه از كارشناسان فروش هنگام تعريف كد كاربري خود دريافت كرده ايد تكميل نمائيد .اطلاعات كد كاربري و رمز عبور بصورت كتبي وياارسال پيام كوتاه به شماره موبايل خريدار اعلام شده است. هم چنين درصورتي كه رمز عبور خود را از طريق سيستم تغيير داده و اكنون آنرا فراموش نموده ايد بايستي آخرين رمز عبور تحويل گرفته شده از بازرگاني را در اين فرم بجاي رمز جديد خود وارد نمائيد . دقت فرمائيد ارسال رمز عبور صرفا به شماره موبايل و يا آدرس پست الكترونيكي شما صورت خواهد گرفت اگر اين اطلاعات را به بازرگاني نداده باشيد امكان ارسال وجود ندارد و فقط بايستي تلفني پيگيري نمائيد .اگر اطلاعاتي در اين وارد و ثبت نمائيد سيستم رمز عبور جديدي توليد و براي شماره موبايل و يا پست الكترونيكي اعلام شده توسط شما ارسال خواهد كرد
اگر به صحيح بودن اين اطلاعات اطمينان نداريد اين فرم را تكميل ننمائيد و تلفني يا حضوري با واحد فروش تماس حاصل فرمائيدو يا صفحه مرورگر اينترنتي را بسته و مجددا وارد سايت شده نام كاربري و رمز عبور را با دقت وارد كنيد.
اطلاعات سيستم شما براي ثبت اين درخواست براي امنيت و كنترلهاي بعدي نگهداري مي شود در صورت عدم تمايل از فرم خارج شويد.
Username/نام كاربر
PASSWORD/ رمز عبور

در صورت مطابقت اطلاعات تايپ شده توسط شما با اطلاعات موجود در بايگاني بازرگاني پتروشيمي رمز عبورجديدبه شماره موبايل يا آدرس پست الكترونيكي اعلام شده توسط شماارسال مي شود.

از ثبت درخواست تكراري در يك روز خودداري نمائيد زيرا سيستم از ثبت اطلاعات تكراري خودداري مي كند.

شركت بازرگاني پتروشيمي