ثبت درخواست ارسال اطلاعات حقوقي كاركنان شركت
ثبت درخواست ارسال اطلاعات حقوقي كاركنان شركت Home Help
چنانچه شماره همراه خود و آدرس ايميل خارج از شركت را در سيستم جامع شركت وارد كرده باشيد ميتوانيد براي دريافت آخرين مبلغ فيش حقوقي خود و دريافت ايميل آخرين فيش حقوقي ، پيامكي با فرمت زير به شماره 30007492 شركت ارسال كنيد
پيامك با متن s براي آخرين فيش حقوقي
پيامك با متن c براي اطلاعات كارت حقوق
پيامك با متن g براي اطلاعات صندوق
پيامك با متن a براي اطلاعات بيمه البرز
با اين روش ديگري نياز به ثبت اطلاعات در اين فرم نخواهيد داشت
شماره پرسنلي كاركنان رسمي
كد ملي
نوع درخواست خود را مشخص كنيد : فيش حقوقي
آخرين اطلاعات كارت حقوق
صندوق پس انداز كاركنان
نسخه هاي درماني
فيش حقوقي در سال
ماه
با تكميل اطلاعات درخواستي و انتخاب نوع گزارش و ثبت آن ، سيستم نتيجه را به ادرس ايميلي كه در سيستم بازرگاني بنام شما ثبت شده ارسال مي نمايد.
براي درخواست ساير موارد پرسنلي حضوري به واحد امور كاركنان مراجعه نمائيد.
اين فرم فقط مخصوص كاركنان رسمي شركت است لطفا از ثبت اطلاعات متفرقه خودداري نمائيد.
با تشكر
امور سيستمهاي مكانيزه
 
 
شركت بازرگاني پتروشيمي - تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك شماره 2499 تلفن 02182851