ليست قيمتهاي محصولات قابل عرضه در بازرگاني پتروشيمي
Application Home Help
جهت كسب اطلاعات تكميلي از منوي فروش از راه دور و عنوان مشاهده و جستجوي محصولات پتروشيمي استفاده نمائيد
گريد محصول كد محصول نام محصول كد مجتمع نام مجتمع قيمت واحد- ريال/كيلوگرم گروه مواد
ساير 1337
خمير اكريليك زرد
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 650,000
پليمري
1338
خمير اكريليك قرمز
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 650,000
پليمري
تيتانيوم دي اكسايد 1316
تيتانيوم دي اكسايد-TiO2- R878
20 بازرگاني پتروشيمي _ انبارتهران 860,000
شيميايي
Row(s) 1 - 3
2021-07-31 09:46